ขั้นตอนการซื้อ-จอง - มาสด้าฮอตโปรแรง แคมเปญส่วนลด ดอกเบี้ยพิเศษ

ขั้นตอนการซื้อ

1.ทำสัญญาจองรถยนต์ เอกสารที่ต้องเตรียม บัตรประชาชน 1 ชุด และ เงินทำสัญญาจอง จองรถที่โชว์รูม นัดจองนอกสถานที่ โอนเงินจองผ่านบริษัท ธนาคารกรุงเทพ สาขาบุคคโล 1144195599 * หลังจากทำสัญญาจองแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารติดต่อเพื่อจัดไฟแนนซ์ภายใน 48 ชม. ** เงินทำสัญญาจองจะถูกนำไปหักกับค่าใช้จ่ายในวันรับรถ 2.การจัดไฟแนนซ์ และ เอกสารจัดไฟแนนซ์ที่ต้องเตรียม สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด สลิปเงินเดือน หรือใบรับรองเงินเดือนล่าสุด บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ผู้ค้ำ เอกสารเหมือนผู้ซื้อ 1 ชุด * กรณีผู้ซื้อมีประวัติเสีย หรือ ชำระล่าช้า ควรรีบแจ้งที่ปรึกษาการขายเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการให้ไฟแนนซ์อนุมัติ 3.การเตรียมการรับรถ หลังจากไฟแนนซ์อนุมัติทางที่ปรึกษาการขายจะติดต่อ เพื่อขอฤกษ์เวลากำหนดการรับรถจากลูกค้าอีกครั้ง เพื่อจัดเตรียมตกแต่งรถให้พร้อมส่งมอบให้ลูกค้า และ แจ้งสรุปยอดคอนเฟริมค่าใช้จ่าย และ เอกสารที่ต้องเตรียมในวันรับรถอีกครั้งเพื่อความราบรื่น

ขั้นตอนการจอง

1.ทำสัญญาจองรถยนต์ เอกสารที่ต้องเตรียม บัตรประชาชน 1 ชุด และ เงินทำสัญญาจอง จองรถที่โชว์รูม นัดจองนอกสถานที่ โอนเงินจองผ่านบริษัท ธนาคารกรุงเทพ สาขาบุคคโล 1144195599 * หลังจากทำสัญญาจองแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารติดต่อเพื่อจัดไฟแนนซ์ภายใน 48 ชม. ** เงินทำสัญญาจองจะถูกนำไปหักกับค่าใช้จ่ายในวันรับรถ 2.การจัดไฟแนนซ์ และ เอกสารจัดไฟแนนซ์ที่ต้องเตรียม สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด สลิปเงินเดือน หรือใบรับรองเงินเดือนล่าสุด บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ผู้ค้ำ เอกสารเหมือนผู้ซื้อ 1 ชุด * กรณีผู้ซื้อมีประวัติเสีย หรือ ชำระล่าช้า ควรรีบแจ้งที่ปรึกษาการขายเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการให้ไฟแนนซ์อนุมัติ 3.การเตรียมการรับรถ หลังจากไฟแนนซ์อนุมัติทางที่ปรึกษาการขายจะติดต่อ เพื่อขอฤกษ์เวลากำหนดการรับรถจากลูกค้าอีกครั้ง เพื่อจัดเตรียมตกแต่งรถให้พร้อมส่งมอบให้ลูกค้า และ แจ้งสรุปยอดคอนเฟริมค่าใช้จ่าย และ เอกสารที่ต้องเตรียมในวันรับรถอีกครั้งเพื่อความราบรื่น